Drukuj

Pozycjonowanie
Transport materiałów, dźwignice, obróbka powierzchni, stoły obrotowe czy roboty to obszary, w których powszechnie stosuje się napędy pozycjonujące. Sterowanie ruchami odbywa się bezpośrednio z przemiennika częstotliwości i zapewnia wysoką elastyczność dzięki możliwości swobodnego programowania wszystkich ruchów.
Optymalne profile ruchów i łagodne przyspieszanie pozbawione szarpnięć zapewniają niewielkie zużycie energii i dobre warunki pracy układu mechanicznego.

Własności
► do wyboru do 128 profili ruchów
► uruchamianie profili ruchów w dowolnej kolejności
► sterowanie procesami w oparciu o IEC 61131-3
► pozycjonowanie z ograniczaniem szarpnięć, kontrola prędkości, prędkość końcowa i pozostała droga (Touch Probe)
► 16 trybów referencyjnych lub ustowienie referencji
► sterowanie ręczne, na przykład do wczytania położeń (uczenie się)

Napędy krzywkowe
Ruchy konturowe, napełnianie, pakowanie, przerabianie papieru czy cięcie poprzeczne to przykłady zastosowań, w których elektroniczne tarcze krzywkowe pokazują znakomicie swoje możliwości. Skomplikowane i trudne do przygotowania mechaniczne tarcze krzywkowe należą już do przeszłości. Zalety to wysoka dynamika z optymalnym zarządzaniem napędem, niskie zużycie energii dzięki łagodnemu przyspieszaniu i istotna oszczędność czasu przy zmianach oprzyrządowania. Zmiana produktu możliwa jest za naciśnięciem jednego guzika, ponieważ do oprogramowania przemiennika częstotliwości można łatwo wcześniej wprowadzić różne profile ruchów.

Własności
► do 48 krzywek po 290 punktów
► wysterowanie wstępne obrotów i momentu obrotowego gwarantujące wysoką dynamikę
► przełącznik krzywkowy z trzema ścieżkami dla czterech krzywek, max. 48 zestawów danych
► profile ruchów uruchamiane w dowolnej kolejności; sterowanie procesami za pomocą przetwarzania sekwencyjnego
► rozciąganie, ściskanie i przesuwanie aktualnego profilu w trybie online
► 14 trybów referencyjnych lub ustowienie referencji
► wirtualny master z trybem pracy impulsowym lub ręcznym, ręczne pokrętło, tryb pracy przerywanej i automatycznej
► wirtualne sprzęgło z uruchamianiem pozycjonowania

Program „CamDesigner" stanowi narzędzie inżynierskie, przy pomocy którego można w bardzo wygodny sposób ustalić profile ruchów. Umożliwia ona równoległe wyświetlanie i przetwarzanie wszystkich profilów, zgodnie z planem ruchów dla wszystkich napędów w maszynie.

 

 

Cam-designer

 


Nawijarki
W przypadku większej ilości procesów produkcyjnych
wykorzystuje się napędy nawijające, które przejmują produkowany materiał lub przekazują do dalszej obróbki. Na przykład kable, druty, tekstylia, wyroby z papieru, blachy czy cienkie folie. Dawniej do tych celów niezbędne były skomplikowane systemy sterowania, na ogół umieszczone w nadrzędnych jednostkach sterujących. Obenie inteligentne przemienniki częstotliwości służące do sterowania napędami jak moduł osiowy ECSxA (Application) firmy Lenze potrafią przejąć wszystkie te funkcje.
Dzięki takim rozwiązaniom, opierającym się o napęd, uzyskuje się odciążenie nadrzędnych systemów sterowania i magistral systemowych.
Zintegrowanie funkcji związanych z napędem bezpośrednio w napędzie umożliwia uzyskanie oszczędności miejsca w szafie sterującej.

Własności
Pakiet „Winder" zapewnia sterowanie i regulację siły naciągu oraz newijanie z wałkiem tańczącym.

Sterowanie oraz regulacja siły naciągu
► samodzielny pomiar średnicy
► zmiany siły naciągu przy pomocy generatora rampowego
► sterowanie siłą naciągu przy pomocy funkcji charakterystyki
► automatyczne rozpoznawanie aktualnego momentu bezwładności i tarcia
► kompensacja momentu przyspieszania i tarcia
► pomiar grubości materiału przy pomocy komputera

Regulacja wałka tańczącego
► samodzielny pomiar średnicy z kompensacją ruchów wałka tańczącego
► uczenie się położeń krańcowych wałka tańczącego
► sterowanie siłą naciągu przez funkcję charakterystyki przy pomocy wałka tańczącego
► automatyczne rozpoznawanie aktualnego momentu bezwładności
► kompensacja momentu przyspieszania
► pomiar grubości materiału przy pomocy komputera