Dla ograniczenia prądu rozruchowego w silnikach i osiągnięcia odpowiedniego momentu rozruchowego przy rozruchu, jak również dla regulacji prędkości ruchu mechanizmów dźwigowych, stosuje się powszechnie oporniki rozruchowe i regulacyjne, włączone zazwyczaj do obwodu wirnika.

Oporniki mogą być wykonane w różny sposób: jedne mają elementy oporowe wykonane z drutu oporowego i nawinięte na wałki szamotowe (dla silników malej mocy), inne —z pasków blachy oporowej (oporniki węgierskie i niemieckie).

Najbardziej rozpowszechnione są oporniki wykonane z elementów żeliwnych. Składają się one z całego szeregu elementów oporowych odlanych ze specjalnego stopu żeliwnego i osadzonych na prętach izolowanych rurką mikanitową  . Mogą być różne rodzaje elementów żeliwnych – zależnie od typu opornika, wytwórni i danych znamionowych, takich jak oporność, natężenie prądu itp. Poszczególne elementy oporowe zestawiane są w zespoły stanowiące jedną całość, przy czym elementy żeliwne łączone są szeregowo przez docisk powierzchni stykowych uzyskiwany za pomocą sprężyn założonych na prętach i ściskanych nakrętkami. Między powierzchniami stykowymi elementów oporowych zakłada się na przemian przekładki mosiężne i przekładki mikanitowe, przez co uzyskuje się połączenie szeregowe elementów oporowych.

Zależnie od mocy i rodzaju silnika oraz od liczby stopni rozruchowych dla jednego silnika zestawia się od jednej do pięciu skrzyń i więcej, które łączy się między sobą przewodami. Każdy opornik składający się z jednej lub kilku skrzyń ma określoną ilość zaczepów odpowiadającą ilości stopni rozruchowych i stopni hamowania. Do każdego silnika opornik musi być dobrany pod względem liczby stopni i układu połączeń. Niezależnie od tego oporność omowa opornika w całości jak i jego poszczególnych stopni oraz przekrój elementów oporowych muszą odpowiadać mocy silnika, napięciu i prądowi wirnika oraz czasowi pracy (włączenia) silnika (P%). Ponadto od wartości oporu w obwodzie wirnika na pierwszym stopniu zależy moment rozruchowy. Z tego względu do małych silników, na niektórych mechanizmach, wykonuje się oporniki z drutu oporowego o odpowiednim przekroju (najczęściej z nikieliny lub z kanthalu).

Obliczanie oporników z uwzględnieniem potrzebnego momentu rozruchowego silnika, wartości prądu rozruchowego itp. jest dość skomplikowane. W praktyce obliczanie oporności opornika rozruchowego dla silników krajowych nie jest konieczne, gdyż przemysł nasz produkuje kilka standartowych typów oporników przystosowanych do odpowiednich typów silników. Wystarczy tylko właściwe dobranie metodą podaną w cenniku lub katalogu, a wartość oporności w przybliżeniu będzie w zupełności zadowalająca.

Tam, gdzie przewiduje się ciągłą regulację prędkości obrotowej, oporniki muszą być specjalnie obliczane. Przekroczenie względnego czasu pracy P%, na jaki został opornik zbudowany, lub nadmierna liczba łączeń (rozruchów) powoduje przegrzanie się opornika ponad temperaturę dopuszczalną, i w rezultacie może doprowadzić do jego przepalenia się, a w najlepszym razie — do poważnego uszkodzenia. Dopuszczalna temperatura dla oporników żeliwnych wynosi 300°C. Jest to górna granica, której nie należy przekraczać. Przy rozmieszczaniu oporników na urządzeniach dźwigowych należy kierować się następującymi wytycznymi:

1.            Ze względu na straty w przewodach oporniki należy ustawiać możliwie jak najbliżej nastawników lub szaf stycznikowych.

2.            Ze względu na silne nagrzewanie się oporników nie należy ich ustawiać w pobliżu silników, rozdzielni dźwigowych, przewodów, piecyków i innej aparatury elektrycznej oraz w pobliżu drewnianych ścian i sufitów. W tym ostatnim przypadku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe ściany powinny być wyłożone azbestem i pokryte blachą stalową.

3.            W miarę możności oporniki należy ustawiać na zewnątrz kabin. Jeśli to nie jest możliwe, trzeba je tak ustawiać, by miały dostęp powietrza dla chłodzenia.

4.            Należy starać się unikać ustawiania skrzyń piętrami. Jeśli jest to nieuniknione, trzeba zachować odpowiedni odstęp między skrzyniami, aby ułatwić chłodzenie.

Kontakt

   Websystem Engineering
   26-700 Zwoleń, Jana Pawła II 46 a
   tel. 48 383-01-44  fax 48 685-60-95
   e-mail: info@ppp.pl 

motoreduktory Motovario

 

serwisy napędowe

Potrzebujesz więcej informacji na temat falowników. Proponujemy odwiedż stronę falowniki .pl serwis zawiera informacje na temat wszystkich producentów falowników. Dodatkowo zapraszamy na stronę falowniki .info jest to forum branżowe dotyczące przemienników częstotliwości.

Falowniki Lenze serwis automatyki przemysłowej. Technika napędów elektronicznych.  Serwisy napędów energoelektronicznych ( przetwornice częstotliwości ) www.napedy.ppp.pl   Copyright © 2011 www.napedy.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@ppp.pl.  Więcej informacji na temat falowników znajdziesz na stronie www.falowniki.pl .  Informacje na temat falowników firmy Lenze  znajdziesz na stronie falowniki Lenze .